Hợp đồng ủy quyền tác phẩm và bản kê khai tác phẩm năm 2021

Hợp đồng ủy quyền tác phẩm  

 

Bản kê khai tác phẩm

+ Trường hợp Tác giả có thể in được Hợp đồng: Tác giả vui lòng cập nhật đầy đủ các thông tin, in ra ký tên, điểm chỉ theo giấy CMND/CCCD/… (lăn dấu tay ngón trỏ trái và phải ngay bên dưới chữ ký) vào Hợp đồng và gửi về Trung tâm (qua email, bản chính gửi qua bưu điện,...) theo địa chỉ bên dưới. 

+ Trường hợp Tác giả không thể in được Hợp đồng: Tác giả vui lòng cung cấp lại thông tin (điện thoại, địa chỉ, email…) => Qua dịch, Trung tâm sẽ gửi “Hợp đồng ủy quyền" bản giấy đến Tác giả theo địa chỉ Tác giả cung cấp. 

+Tác giả có bài mới Tác giả vui lòng câp nhật đầy đủ thông tin gửi về Trung tâm (qua bưu điện, hoặc email,...) để cập nhật. (kèm văn bản, nếu có) (Đính kèm file) 

Địa chỉ: Trung tâm Bảo vệ quyền Tác giả âm nhạc Việt Nam 

– Chi nhánh Phía Nam; Số 42 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM. 

 ĐT: 028 38299225; 028 3824 1718 (ext: 101) hoặc Ngọc Bích (0989883311) 

 Email: thanhvienphianam@vcpmc.org.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét