Tìm kiếm

Bài viết phổ biến

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Tạo Nhạc Công Organ Chuyên Nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Tạo Nhạc Công Organ Chuyên Nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Đào Tạo Nhạc Công Organ Chuyên Nghiệp

Đào Tạo Nhạc Công Organ chuyên nghiệp  • Ghi danh: Vui lòng điền thông tin bên dưới

  • Thời gian học: 4 tháng ( 2 buổi/ tuần, 90 phút/buổi)

  • Hình thức học: Trực tiếp với Giảng viên

  • Tổ chức lớp: trên Skype và Zalo (Học online nên học viên yên tâm về thời gian và vị trí địa lý)

  • Hỗ trợ học viên: Tài liệu học sáng tác, Các công cụ phần mềm hỗ trợ sáng tác

  • Học phí: 10.000.000 đ/ Khóa/ Học viên (Ghi danh và thanh toán trước khi vào khóa học)

  • Số lượng có hạn nên ưu tiên cho những bạn đã đăng ký và đóng học phí trước.

  • Liên hệ trực tiếp tại: chat box bên dưới

  • Hình thức đóng phí khóa học: Chuyển khoản