Tìm kiếm

Bài viết phổ biến

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật cân phương trong sáng tác ca khúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật cân phương trong sáng tác ca khúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật cân phương trong sáng tác ca khúc

Luật cân phương trong sáng tác ca khúc

LUẬT CÂN PHƯƠNG (Règle de carrure)


 Là hình thức của qui luật cân bằng một bài nhạc, là cách kiến trúc một câu nhạc, một đoạn nhạc, một bài nhạc cân đối.


*      Luật Cân Phương Có 3 Hình Thức:


1/  CÂU CÂN PHƯƠNG (Phrase carrure):


-      Là loại câu nhạc có tổng số các ô nhịp là: 4 ô nhịp, 8 ô nhịp, 12 ô nhịp, 16 ô nhịp. Với cách chia chẳn (mỗi chi câu gồm 4 ô nhịp). Khi Câu Cân Phương có những giai kết (Cadence), chỗ ngắt (Césure), cân đối, xuất hiện đúng chu kỳ thì gọi là Câu Đậu Khổ (Phrase régulìere)


2/ CÂU ĐẬU KHỔ BẤT CÂN PHƯƠNG (Phrase régulierère non – carrée):


-      Là một dạng của Câu Cân Phương với tính chất cân bằng tỉ lệ, nhưng Câu Đậu Khổ Bất Cân Phương khác với Câu Cân Phương ở hình thức phân chia chi câu là:chia lẻ.


3/ CÂU LỆCH KHỔ (Phrase irrégulière):


-      Còn gọi là ” Câu Ngoại Lệ ” là loại câu mà trong câu các chi câu không cân xứng nhau, mỗi câu gồm: 5, 7, 9, 11 … ô nhịp, được chia xen kẻ giữa các chi câu chẳn và lẻ, xuất hiện theo chu kỳ nhất định. Ví dụ như : 4 – 3 – 4 – 3 hay 3 – 4 – 3 – 4 (loại này không nên dùng hoặc hạn chế dùng nó. Vì một câu Cân Phương mang tính cân đối vẫn hơn: dễ diễn, dễ nghe, dễ nhớ hơn).