Tìm kiếm

Bài viết phổ biến

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thpt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thpt. Hiển thị tất cả bài đăng

Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thpt

Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Tiêu chíMức điểmMinh chứng
Tiêu chíTên tiêu chí1234
1Phẩm chất chính trịMC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC3: biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp

MCK:

- Giáo dục đạo đức lối sống vận động HS thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước(ATGT, ANTT…), chấp hành mọi nội quy, quy định của nhà trường.

- tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền vận động: ATGT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM….
2Đạo đức nghề nghiệpMC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC3: biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp
3Ứng xử với học sinhMC3: Biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớpMCK:

- Hồ sơ lý lịch HS

- Đơn xin miễn giảm các khoản cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Hồ sơ xét học bổng cho HS

- Biên bản sinh hoạt lớp
4Ứng xử với đồng nghiệpMC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:

- Biên bản sinh hoạt tổ

- Biên bản nhận xét giờ dạy

- Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ, họp GVCN, sinh hoạt chi đoàn GV…
5Lối sống, tác phongMC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:

- Trang phục lịch sự, mô phạm

- Tác phong chững chạc

- Đeo thẻ viên chức

- Giáo dục đường lối, lối sống cho HS, đặc biệt đối với lớp chủ nhiệm

- Có kế hoạc chủ nhiệm chi tiết cụ thể
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
6Tìm hiểu đối tượng giáo dụcMC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:- Lý lịch HS trong sổ điểm lớn- danh sách số điện thoại của PHHS- sổ theo dõi nề nếp lớp- phiếu liên lạc
7Tìm hiểu môi trường giáo dụcMCK: thu thập thong tin từ học bạ , từ cha mẹ PHHS, cán bộ lớp
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
8Xây dựng kế hoach dạy họcMC1: bản kế hoạch dạy học, bài tập soạn thể hiện phương pháp dạy học phát huy tích cực của học sinh

MC2: Các loại sổ sách theo quy định

MC3: Biên bản đánh giá bài lên lớp của tổ chuyên môn

MC4: Hồ sơ đánh giá giáo viên

MC5: Đề kiểm tra , đánh giá , ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra , bài thi kết quả học tập , rèn luyện của học sinh
9Bảo đảm kiến thức môn họcMC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK: - Giáo án, đề kiểm tra
10Bảo đảm chương trình môn họcMC1: Giáo án

MC5: đề kiểm tra

MC6: Sổ điểm cá nhân

MC3: Biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK: kế hoạch cá nhân, phiếu báo giảng
11Vận dụng các phương pháp dạy họcMC1: Giáo án

MC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK : phiếu dánh giá tiết dạy khá trở lên
12Sử dụng các phương tiện dạy họcMC1: sử dụng tốt các đồ dùng dạy học

MC2: Soạn giảng thành thạo giáo án điện tử

MCK: sử dụng thành thạo mạng internet tìm kiếm tài liệu thông tin giáo dục….
13Xây dựng môi trường học tậpMC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn
14Quản lí hồ sơ dạy họcMC2: Có đủ loại hồ sơ theo quy định

MCK: Có máy tính cá nhân, có các file dữ liệu lưu giữ thong tin lý lịch học sinh, diểm,giáo án, kế hoạch cá nhân
15Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinhMC5: Đề kiểm tra , đánh giá , ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra, bảng điểm của học sinh

MCK: Phiếu liên lạc điện tử , bảng điểm kết quả học tập của học sinh trong năm học có sự thay đổi
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
16Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dụcMC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC2: Các loại hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC4: Sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt lớp
17Giáo dục qua môn họcMC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên
18Giáo dục qua các hoạt động giáo dụcMC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên
19Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồngMC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên

MCK: Cho các tổ làm vệ sinh phòng học, trồng cây xanh …
20Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dụcMC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC7: Sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt
21Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinhMCK : Họp xếp loại học sinh toàn trường, bảng xếp loại thi đua
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị giáo dục
22Phối hợp với gia đìnhhọc sinh và cộng đồngMC3: Ý kiến cha mẹ phụ huynh thong qua các cuộc họp CMHS.

MCK : Sổ liên lạc điện tử, phiếu liên lạc, danh sách số điện thoại PHHS.
23tham gia các hoạt động chính trị, xã hộiMC1: Hồ sơ đánh giá giáo viên.

MCK.Hồ sơ đánh giá đoàn viên của chi đoàn giáo viên,
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
24Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyệnMC1. Hồ sơ bồi dưỡng tự bồi dưỡng

MC4. Hồ sơ đánh giá giáo viên của nhà trường
25Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dụcMCK. Sổ tích lũy kinh nghiệm , biên bản họp tổ , các chuyên đề phụ đạo học sinh yếu kém